Saturday, February 25, 2012

Reflexoterapia si beneficiile ei


Reflexoterapia este o straveche tehnică de tratament, care constă în masarea tălpilor, palmelor sau capului. Se bazează pe existenţa la nivelul picioarelor a unor zone corespunzătoare tuturor organelor corpului. Prin masarea acestora organismul este ajutat să elimine toxinele, circulaţia sangvină se îmbunătăţește si dezechilibrele dispar.
 Prin reflexoterapie corpul este adus în perioada de funcţionare maximă, fapt ce se realizează printr-un număr diferit de ședinţe, în funcţie de problemele de sănătate ale fiecaruia,vechimea afecţiunii, modul de viaţă și alţi numeroși factori. Masajul reflexogen este un tratament individualizat, de aceea și rezultatele sunt foarte bune.
 
 Acesta poate avea drept scop:

1. Prevenirea - anumite zone sunt dureroase înainte ca boala sa se manifeste. Prin reflexoterapie funcţia organului respectiv se normalizează înaintea apariţiei semnelor clinice.

 2. Tratarea - reflexoterapia poate acţiona fie independent, fără administrarea unui tratament alopat, dar de cele mai multe ori masajul refelexogen poate fi o completare a îngrijirii medicale. în cele mai multe cazuri se diminuează dozele de medicamente sau se reduc sensibil, chiar până la eliminarea completă (insomnii, migrene, instabilitate emoţională, anxietate, depresii, diabet, afecţiuni renale, hepatice, hipertensiune, reumatism, artroze, etc.)

3. Relaxarea si intretinerea – prin masajul reflexogen organismul își recapătă echilibrul psihic de multe ori zdruncinat în perioade de suprasolicitare și stres. Un program regulat de întreţinere face parte din conduita de rutină faţă de stres și poate preveni apariţia unor noi afecţiuni. Reflexoterapia este o practică holistică, adica privește organismul ca un întreg, fiind o tehnică complet inofensivă, probata de mii de ani, ce se poate aplica la orice vârstă. Nu se recomandă în timpul sarcinii, în tromboze și tromboflebite avansate, în micoze și dermite, în afecţiuni cardiace grave, în cazul infecţiilor (infecţia se tratează medicamentos).

 Numărul de ședinţe este diferit în funcţie de fiecare caz în parte, de vârstă și de reacţia fiecărui organism. O serie de 15-20 de ședinţe constituie un minim necesar, dar se va continua până la 25-30 de ședinţe în cazul afecţiunilor cronice sau a depresiilor și stărilor de anxietate, rezultatele sunt bune în majoritatea cazurilor. ședinţele se pot efectua zilnic sau la două zile. După rezolvarea problemelor și restabili
Reflexology and its benefits

Reflexology is an ancient treatment technique, which consists of massaging the feet, hands or head. Relies on the legs of the corresponding areas of all body organs. By massaging their body is helped to eliminate toxins, improves blood circulation and resolve imbalances.
  The body is brought reflexology maximum operating period, which is achieved by a different number of sessions, depending on the health problems of each, age of disease, lifestyle and many other factors. Reflex massage treatment is individualized, so the results are very good.

It may be aimed at:

1. Prevention - some areas are painful before the disease to manifest. By reflex organ function normalized before clinical signs.


2. Treatment - reflexology can act either independently, without taking allopathic treatment, but often reflexogen massage can be a complement to medical who in most cases is diminishing doses of medication or significantly reduce, even to the complete elimination (insomnia, headaches, emotional instability, anxiety, depression, diabetes, kidney, liver, hypertension, rheumatism, arthritis, etc..)

3. Relaxation and maintenance - reflex massage body regain balance mentally shaken often during times of strain and stress. A regular maintenance program is part of routine behavior to stress and prevent new problems. Reflexology is a holistic practice, that the body as a whole, because is completely harmless, perhaps thousands of years, may apply at any age. Not recommended during pregnancy, thrombosis and thrombophlebitis advanced in fungi and dermatitis in serious heart disease if infection (infection drug dealing).

 Number of sessions is different depending on each case, age and body of each reaction. A series of 15-20 sessions is a minimum, but will continue until 25-30 meeting in conditions of chronic depression and anxiety, the results are good in most cases. meetings can be performed daily or every two days. After solving problems and restore

No comments:

Post a Comment